Πατήστε στα κουμπιά για να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα!

Πρόσφερε Φαγητό

Προσφέρετε το πλεόνασμα φαγητού σας!

Προσφέρετε φαγητό!

Με την εγγραφή σας στην Πλατφόρμα του LIFEFOODPRINT μπορείτε να δωρίσετε πλεόνασμα φαγητού από την επιχείρηση τροφίμων σας προς όφελος των ατόμων που έχουν ανάγκη. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τι έχει προσφέρει η εταιρεία σας, καθώς και πόσες φιλανθρωπικές οργανώσεις έχουν βοηθήσει οι δωρεές σας.

Συνδεθείτε, εγγραφείτε και εισαγάγετε το τί μπορείτε να προσφέρετε ως δωρεά. Η ομάδα του έργου θα επικοινωνήσει μαζί σας μόλις εγγραφείτε για περαιτέρω οδηγίες. Όταν καταχωρήσετε το είδος της δωρεάς μπορείτε να επιλέξετε την ημερομηνία και την ώρα που προτιμάτε να γίνει η παραλαβή από οργανωμένο σύνολο που θα θέλατε να συνεργαστείτε.

Εάν δεν έχετε κάποιο φιλανθρωπικό οργανισμό θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα σας ενημερώσουμε ποιες φιλανθρωπικές οργανώσεις βρίσκονται στην περιοχή σας. Μόλις η φιλανθρωπική οργάνωση αποδεχτεί τη δωρεά, θα λάβετε μια ειδοποίηση. Την καθορισμένη ημέρα και τόπο, η φιλανθρωπική οργάνωση που λαμβάνει θα εμφανιστεί και θα παραλάβει τη δωρεά σας.

Συνήθεις ερωτήσεις :

Δεν έχω το ίδιο πλεόνασμα τροφίμων κάθε μέρα, εξακολουθεί να είναι χρήσιμο να εγγραφώ;

Ναί! Είτε είστε μικρή είτε μεγάλης κλίμακας εταιρεία (π.χ. αρτοποιείο, εστιατόριο, εταιρεία τροφοδοσίας, νοσοκομείο, ξενοδοχείο, σούπερ μάρκετ ή μια μεγάλη αλυσίδα λιανικής) που είτε έχει μικρή είτε μεγάλη ποσότητα επιπλέον φαγητού, οποιαδήποτε προσφορά φαγητού είναι πολύτιμη για εμάς.

Η πλατφόρμα συνεργασίας του LIFE FOODPRINT θα μεταφέρει φαγητό;

Όχι. Η πλατφόρμα προσφέρει μια υπηρεσία που βοηθά στη σύνδεση δωρητών με παραλήπτες που μπορούν να επωφεληθούν. Η μεταφορά των τροφίμων αναλαμβάνεται από τον οργανισμό που θα αποδεχτεί τη δωρεά τροφίμων.

Ποιος συντονίζει την πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα συντονίζεται από τους Φίλους της Γης Κύπρου και την Οpinion Action Services που είναι εταίροι στο έργο LIFE FOODPRINT. Οι συντονιστές διασφαλίζουν ότι η διαδικασία δωρεάς τροφίμων μέσω της πλατφόρμας γίνεται με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό.

Ποια τρόφιμα είναι κατάλληλα για δωρεά;

Οποιοδήποτε είδος τροφής, εφόσον είναι ασφαλές για ανθρώπινη κατανάλωση.

Τι συμβαίνει στο φαγητό μετά τη δωρεά του;

Το πλεονάζον φαγητό δωρίζεται σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, οι οποίοι το συλλέγουν στις εγκαταστάσεις σας και καλούνται να το χειριστούν με ασφάλεια, φροντίζοντας τις συνθήκες μεταφοράς, τη σωστή αποθήκευση και την έγκαιρη διανομή στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.