Πατήστε στα κουμπιά για να κάνετε εγγραφή στην πλατφόρμα!

Χρειάζεσαι φαγητό

Λάβετε δωρεές τροφίμων!

Εάν είστε κοινωνική οργάνωση, φιλανθρωπική οργάνωση ή εθελοντική πρωτοβουλία, μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα LIFE FOODPRINT και να λάβετε τρόφιμα.

Ενημερώστε μας για τα είδη τροφίμων που χρειάζεστε ή θα θέλατε να λάβετε για να βοηθήσετε τα άτομα που υποστηρίζετε, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τις δωρεές της πλατφόρμας που ταιριάζουν στις ανάγκες σας και βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία σας. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιβεβαιώσετε τη διαθεσιμότητα της ομάδας σας για να συλλέξετε τη δωρεά τροφίμων στην καθορισμένη ώρα και τόπο. Οι δωρεές μπορούν να συλλεχθούν από τοπικά καταστήματα τροφίμων, όπως αρτοποιεία, σούπερ μάρκετ και ζαχαροπλαστεία, καθώς και από κοντινές αγροτικές αγορές.

Συνήθεις ερωτήσεις

Ποιες είναι οι ευθύνες μου ως αποδέκτης τροφίμων;

Όπως κάνετε με όλα τα τρόφιμα, πρέπει να χειρίζεστε τις δωρεές με ασφάλεια, πρέπει να φροντίζετε τις συνθήκες μεταφοράς, την κατάλληλη αποθήκευση και την άμεση διανομή στα άτομα που υποστηρίζετε.

Ποιος συντονίζει την πλατφόρμα;

Η πλατφόρμα συντονίζεται από τους Φίλους της Γης Κύπρου και την Οpinion Action Services που είναι εταίροι στο έργο LIFE FOODPRINT. Οι συντονιστές διασφαλίζουν ότι η διαδικασία δωρεάς τροφίμων μέσω της πλατφόρμας γίνεται με τρόπο δίκαιο και αποτελεσματικό.