ΖΟΡΠΑΣ

ΖΟΡΠΑΣ

ARMENIAS

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

test

2 kgs of potatoes donation

Donation – Apples

Παραλαβή Φαγητού

τεστ

Donation – Strawberries

Μακρόνια παστίτσιο τεστ

τεστ

testfooddonationAK

test Natasa donor to receiver

testdonation

donated 5 sandwiches to the initiative sara mariza